Inkluderende kommune

Partiprogram 2019-2023

Tre barnehagebarn bygger kaplaklosser med en ansatt. Foto: Øivind Haug

Kongsberg Arbeiderparti ønsker at alle i kommunen skal føle seg inkludert. For å få til dette må kommunen ta en aktiv rolle i å tilrettelegge for inkludering. Et inkluderende arbeidsliv fordrer at offentlig sektor tar et ansvar, og stimulerer resten av arbeidslivet til å gjøre det samme. En inkluderende kommune må også tilrettelegge for at alle generasjoner og grupper inkluderes. Ivaretakelse av distriktene handler også om inkludering, og hvordan Kongsberg kommune tilrettelegger for utvikling i hele kommunen. 

  • Flere varige tilrettelagte arbeidsplasser, slik at flere får muligheten til å inkluderes i arbeidslivet.
  • Fremme og støtte ordninger der ulike minoriteter inkluderes i arbeidslivet.
  • Språk er en suksessfaktor for ungdom å lykkes i skolen og videre i arbeidslivet, derfor vil vi satse på morsmålsundervisning for barn og unge som ikke har norsk som morsmål.
  • Legge til rette for utvikling av distriktene rundt i kommunen.
  • Videreføre en god inkludering av barn- og unge fra innvandrerfamilier inn i kultur- og idrettsaktivitet.
  • Offentlig informasjon fra kommunen bør være tilgjengelig på flere språk.
  • Forenkle søknadsprosesser og jobbe for kortere behandlingstid for søknader til kommunen. Kongsberg skal bli en Ja kommune, det betyr at søknaden skal ha et positivt svar dersom det er mulig innenfor vedtatte planer og lover.

Er du enig med Kongsberg Arbeiderparti om Inkluderende kommune?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker