Helse og omsorg

Program 2019-2023

En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Kongsberg Arbeiderparti arbeider for at Kongsberg kommune skal ha en fremtidsrettet tjeneste. Beslutninger skal tas i samråd med brukerne, og det skal legges vekt på hva som er deres mål, behov og ønsker. Målet er at hvert enkelt menneske skal få større frihet til å styre sitt eget liv. Dette legges til grunn for hvilke tjenester som leveres og hvordan de er utformet. 

Kongsberg Arbeiderparti vil i større grad at kommunen fokuserer på forebygging og mestring fremfor reparasjon og behandling. Vi ønsker å videreutvikle helse- og omsorgstjenesten i Kongsberg kommune til en mer tverrfaglig og integrert tjeneste i tråd med intensjonene i samhandlingsreformen og i lov om psykisk helsevern. 

 • Vi vil gi alle helsearbeidere ansatt i Kongsberg kommune som ønsker det opp til nærmeste hele 10% stilling.
 • Nye stillinger som lyses ut i helse- og omsorg skal være 100%-stillinger.
 • Jobbe for økt grunnbemanning ved helse- og omsorgsinstitusjoner i kommunen.
 • Vi vil styrke hjemmetjenesten, for at folk skal kunne bo hjemme lenger.  
 • Ivareta kompetanse i organisasjonen ved å bedre lønns- og arbeidsvilkår for helsepersonell i kommunen.
 • Bidra til bedre kommunikasjon mellom tjenestene og pårørende gjennom digitale løsninger.
 • Holdningsskapende arbeid mot bruk av rusmidler.
 • Opprette et oppsøkende team for eldre over 75 år, for å jobbe forebyggende og motvirke blant annet ensomhet.
 • Satse på utbygging av kommunale omsorgsboliger, og sørge for omsorg tilsvarende sykehjem for de som har behov for det.
 • Tettere samarbeid med frivilligheten inn i helse- og omsorgstjenesten.
 • Vi ønsker å opprettholde eget kjøkken- og vaskeritjeneste. Maten skal produseres nærmest mulig brukerne, være kortreist og miljøvennlig.
 • Rettferdige brukerbetalinger i helse- og omsorgstjenester tilpasset den enkeltes betalingsevne.
 • Legge til rette for videre samarbeid med Fontenehuset.
 • Kongsberg kommune skal være i front med å teste ut og ta i bruk ny velferdsteknologi.

Er du enig med Kongsberg Arbeiderparti om Helse og omsorg?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker