Politikken

Partiprogram 2019-2023

I Kongsberg kan hver og en leve det gode liv - hele livet, i små og store fellesskap, i en innovativ og bærekraftig kommune

Kjære velger!

Kommunen vår er en levende og mangfoldig kommune som gir oss som bor her mange muligheter. Folk flytter hit for å utdannes seg og for å jobbe.  Flere velger også å bli i Kongsberg hele livet.  For å videreutvikle gode velferdstjenester må vi planlegge for vekst slik at Kongsberg blir Norges beste kommune å bo i for alle – hele livet.

Kongsberg har en flott natur, stolt historie, et pulserende kulturliv, gode kunnskapsinstitusjoner og et ledene industrimiljø innen teknologi. Utvikling, mangfold og kreativitet eksisterer side om side og gir oss spennende muligheter til arbeid, opplevelser og fellesskap. Å skape en kommune som skal være Norges beste å bo i krever at vi utnytter muligheter, skaper trygghet, løser utfordringer og planlegger for vekst. Vår politikk vil gi en ansvarlig kommune økonomi, en by som gir velferd til alle, en by som er grønn og klimasmart og en by som er mangfoldig og fri for diskriminering. 

Vårt Kongsberg skal være en skapende kommune som gir grunnlag for å styrke velferden og utvikle kommunen som kunnskapssentrum. Vi vil skape flere arbeidsplasser og legge til rette for at bedrifter lettere kan etablere seg.

De skapende og kreative kreftene som gjør Kongsberg til en spennende jazz og idretts-kommune skal få mer rom, og sammen med ildsjeler over hele byen skal vi utvikle en sterkere dugnadsånd gjennom frivilligheten.

Vårt Kongsberg skal være en kommune som gir velferd til alle uavhengig av bosted eller utgangspunkt i livet. Alle skal gis trygghet for å bli tatt vare på i ulike livsfaser.

Vårt mål er å sikre best mulig tjenester til kommunens innbyggere, uavhengig av hvem du er, hvor du bor eller størrelsen på lommeboka. Ressursene fellesskapet bruker på velferd bør gå til best mulig kvalitet på tjenestene. Arbeiderpartiet ønsker ikke anbuds prosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår. På kjerneom­råder som helse, skole og eldreomsorg skal det være gode offentlige tilbud som omfatter alle.

Slik at:

“I Kongsberg kan hver og en leve det gode liv - hele livet, i små og store fellesskap, i en innovativ og bærekraftig kommune”.  

Godt valg!

Ingar Storholt

Ordførerkandidat