Oppvekst og utdanning

Partiprogram 2019-2023

En barnehageansatt viser to energiske barn et herbarium. Foto: Øivind Haug

Kongsberg Arbeiderpartis ambisjon er at alle barn i Kongsberg kommune skal oppleve trygghet, mestring, inkludering og utvikling. Da er det viktig at det jobbes systematisk for å skape og opprettholde et positivt miljø. Kongsberg Arbeiderparti ønsker å lytte til lærerne og de pedagogiske fagmiljøene når vi skal sikre god kvalitet i skole og barnehage. Tidlig innsats starter i barnehagen. Barn som får en trygg og utviklende tid i barnehagen, står bedre rustet til å takle både skolen og resten av livet, derfor synes Kongsberg Arbeiderparti det er viktig å prioritere å øke voksentettheten i barnehagene og de første skoleårene. 

For oss i Kongsberg Arbeiderparti handler oppvekst om hele løpet fra Barnehage, Videregående utdanning, Fagskole og Universitet. Det må jobbes for et sømløst skoleløp, der flest mulig klarer å gjennomføre og opplever positiv mestring. Psykisk helse må stå i fokus gjennom hele skoleløpet, og kommunen må prioritere tverrfaglige ressurser overfor elever og studenter.

  • Styrke tidlig innsats og tilrettelegging for barn med ulike type utfordringer i barnehage og barnetrinnet i skolen. Dette vil vi gjøre gjennom å styrke bemanningen i kommunale barnehager og øke lærertettheten fra 1.-4.klasse.
  • Styrke skolehelsetjenesten, og få inn mer tverrfaglig kompetanse inn i skolen. Spesielt må det forebyggende psykiske helsearbeidet for unge styrkes.
  • Kommunen må ta en aktiv rolle i å videreutvikle Kongsbergskolen som prosjekt, som handler om et mer sømløst skoleløp.
  • Sikre leirskoletilbudet for alle elever i Kongsberg kommune.
  • Være en god vertskommune for studentene, og tilrettelegge for utvikling av Campus Kongsberg og Fagskolen Tinius Olsen.
  • Se på fleksible åpningstider i kommunale barnehager.
  • Jobbe for et fortsatt godt skole- og barnehagetilbud i distriktene.

Er du enig med Kongsberg Arbeiderparti om Oppvekst og utdanning?

Takk for din tilbakemelding!

Vil du vite hva mer vi kanskje er enig om?Eller se andre måter å engasjere seg

Takk for din interesse!

Du vil nå motta nyhetsbrev fra oss :)

Takk for tilbakemeldingen. Vi kan ikke være enige om alt!

Kanskje er det andre saker du er enig med oss i?

Se andre politiske saker